LỰC CẢN

Tính toán chính xác lực cản của tàu là bước quan trọng đầu tiên giúp kỹ sư thiết kế lựa chọn công suất động cơ cho phù hợp. Phụ thuộc vào loại tàu, vùng hoạt động Maritechs sẽ đưa ra các bài toán mô phỏng CFD khác nhau.

Các bài toán mô phỏng có thể là:

  • Mô phỏng lực cản của tàu trên nước tĩnh
  • Mô phỏng lực cản của tàu trên sóng
  • Mô phỏng lực cản của tàu ở chế độ chuyển tiếp, chế độ lướt

Ngoài ra, việc mô phỏng lực cản còn giúp kỹ sư thiết kế đánh giá được phân bố áp suất trên về mặt vỏ bao tàu, hệ sóng bao quanh thân tàu, đường dòng của tàu, độ chúi, độ nâng… Từ đó có thể đưa ra các phương án để cải tiến tuyến hình, lắp đặt thêm các thiết bị phụ trợ…