TỐI ƯU TUYẾN HÌNH

MARITECHS thực hiện tối ưu tuyến hình bằng phương pháp mô hình tham số kết hợp với tính toán CFD. Với phương pháp này có thể giảm công suất của tàu từ 3-10% tùy thuộc vào loại tàu.

Để thực hiện tính toán tối ưu, bước đầu tiên chúng ta tiến hành xây dựng tuyến hình tàu bằng các đường cong, các bề mặt cong dạng tham số. Khi đó để thay đổi hình dáng vỏ bao tàu chúng ta chỉ cần thay đổi giá trị của các tham số. Tùy thuộc vào từng bài toán tối ưu cụ thể mà chúng ta sẽ xây dựng tuyến hình tham số cho từng vùng hay cho cả tàu.

Thông thường một bài toán tối ưu tuyến hình sẽ thực hiện qua các phần sau:

  • Tối ưu tuyến hình đoạn thon đuôi, thon mũi, chiều dài và vị trí đoạn thân ống.
  • Tối ưu tuyến hình mũi quả lê.

Với mỗi phần tính toán tối ưu, chúng ta sẽ sử dụng các hàm mục tiêu khác nhau. Đối với tối ưu tuyến hình đoạn thon đuôi, thon mũi, chiều dài và vị trí đoạn thân ống chúng ta sẽ sử dụng hàm mục tiêu là công suất nhỏ nhất. Còn đối với tối ưu tuyến hình mũi quả lê hàm mục tiêu sẽ là lực cản nhỏ nhất.

Quá trình tối ưu sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động, nghĩa là tuyến hình tàu sẽ được sinh ra tự động dựa vào sự thay đổi giá trị tham số và sẽ tự động chuyển sang phần mềm CFD để tính toán. Do đó, sẽ tránh được những lỗi của con người, đồng thời sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tính toán với số lượng rất lớn các trường hợp.

Mặt cắt ngang và đường cong SAC của tuyến hình gốc (màu đỏ) và tuyến hình thay đổi (màu xanh)

Tuyến hình tham số mũi quả lê

Kết quả tối ưu tuyến hình đoạn thân ống, thon mũi, thon đuôi

Kết quả tối ưu tuyến hình mũi quả lê

Hệ sóng bản thân của tàu phương án tối ưu

Phân bố áp suất động trên thân tàu phương án tối ưu