PHÂN TÍCH FEA

Maritechs cung cấp dịch vụ phân tích FEA trong việc tính toán sức bền toàn tàu, sức bền cho các thiết bị trên tàu như nắp hầm hàng, trụ cẩu, cầu dẫn…

MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tính toán sức bền toàn tàu

Tính toán sức bền tàu 2 thân

Tính toán sức bền nắp hầm hàng

Tính toán sức bền trụ cẩu

Tính toán sức bền cầu dẫn ô tô