BỘ CÔNG CỤ TFS

Giới thiệu chung

Bộ công cụ TFS (Tools Fastup ShipCon) hỗ trợ cho phần mềm thiết kế công nghệ ShipConstructor trong việc mô hình 3D kết cấu tàu cũng như tự động hoàn thiện các bản vẽ thiết kế công nghệ.

Bản vẽ lắp ráp và lấy dấu được hoàn thiện tự động bới bộ công cụ TFS

Ưu điểm

 • Giảm đến 75% thời gian hoàn thành bản vẽ thiết kế công nghệ. Do đó, tăng tốc độ dự án thiết kế công nghệ lên đến 25%.
 • Giảm định mức nhân lực cho dự án thiết kế công nghệ, từ đó giúp giải quyết bài toán về thiếu hụt nhân lực trong ngành công nghiệp đóng tàu.
 • Mức độ tự động hóa cao và tối thiểu nhất thao tác của người sử dụng sẽ giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái hơn trong công việc, dẫn đến nâng cao được năng suất lao động.
 • Chức năng của bộ công cụ có độ tùy biến cao giúp dễ dàng phù hợp với cách sử dụng của nhiều nhà máy đóng tàu và đơn vị thiết kế tàu.
 • Giá thành thuê tương đối thấp so với giá trị đạt được.

Bản vẽ lắp ráp được hoàn thiện tự động bới bộ công cụ TFS

Chức năng

Bộ công cụ TFS bao gồm 04 module: TFS MarineDrafting, TFS Structure, TFS Production, TFS Pipe.

 • TFS MarineDrafting là module hỗ trợ hoàn thiện bản vẽ lắp ráp và lấy dấu dựa trên module MarineDrafting của ShipConstructor.

Module này gồm có 09 công cụ có tên và chức năng như sau:

 1. Công cụ tự động lấy tên và quy cách của chi tiết
 2. Công cụ tự động đo kích thước lắp ráp và điền chiều dày đổ
 3. Công cụ tạo tách nút
 4. Công cụ tự động sắp xếp mặt cắt vào viewport
 5. Công cụ lấy tên mặt cắt trong viewport
 6. Công cụ đánh số trang và tạo mục lục tự động
 7. Công cụ thêm mũi tên chỉ dẫn cho tên chi tiết
 8. Công cụ xóa mũi tên chỉ dẫn cho tên chi tiết
 9. Công cụ in PDF tự động
 • TFS Structure là module hỗ trợ việc mô hình 3D kết cấu tàu.

Module này gồm có 04 công cụ có tên và chức năng như sau:

 1. Công cụ tạo nhiều tấm
 2. Công cụ tạo nhanh mã
 3. Công cụ tạo và đưa chi tiết vào cây lắp ráp
 4. Công cụ chuyển thép hình từ nhóm thẳng sang nhóm cong
 • TFS Production là module hỗ trợ hoàn thiện các bản vẽ công nghệ như: Bản vẽ dưỡng mẫu, Bản vẽ thảo đồ tôn vỏ, Bản vẽ gia công thép hình, Bản vẽ Nest, Bản tổng hợp vật tư…

Module này gồm có 06 công cụ có tên và chức năng như sau:

 1. Công cụ sắp xếp dưỡng
 2. Công cụ đo kích thước của dưỡng
 3. Công cụ đo kích thước thảo đồ tôn vỏ
 4. Công cụ đo kích thước vát mép đầu nẹp
 5. Công cụ đánh số thứ tự chi tiết Nest
 6. Công cụ tạo bản báo cáo vật tư
 • TFS Pipe là module hỗ trợ hoàn thiện bản vẽ lắp ráp phần ống.

Module này gồm có 03 công cụ có tên và chức năng như sau:

 1. Công cụ lấy tên giá đỡ ống trong bản vẽ MarineDrafting
 2. Công cụ lấy tên spool ống theo viewport trong layout
 3. Công cụ lấy tên ống theo cách thủ công trong layout

Một số bản vẽ được hoàn thiện bởi bộ công cụ TFS

Bản vẽ lắp ráp và lấy dấu được hoàn thiện tự động bới module TFS MarineDrafting

Bản vẽ lắp ráp và lấy dấu được hoàn thiện tự động bới module TFS MarineDrafting

Bản vẽ dưỡng được hoàn thiện tự động bởi module TFS Production

Bản vẽ lắp ráp ống được hoàn thiện tự động bởi module TFS Pipe

Module TFS MarineDrafting