DỊCH VỤ

MARITECHS cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho ngành thiết kế và đóng tàu bao gồm:

Với mỗi dự án cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn các gói dịch vụ cho phù hợp.

Trong dịch vụ phân tích thủy động lực học CFD, chúng tôi có khả năng phân tích lực cản trên nước tĩnh, trên sóng cũng như phân tích thử đẩy cho nhiều loại tàu với các chế độ chuyển động khác nhau như chế độ bơi, chế độ chuyển tiếp và chế độ lướt. Ngoài ra, chúng tôi có khả năng đánh giá tối ưu tuyến hình tàu cũng như một số thiết bị phụ trợ cho tàu như mũ chân vịt có cánh PBCF, cánh nâng đuôi cho tàu cao tốc… bằng phương pháp mô hình tham số với số lượng lên đến hàng trăm phương án.

Đối với dịch vụ phân tích phần tử hữu hạn FEA, chúng tôi có khả năng phân tích các mô hình kết cấu và các chi tiết thiết bị bằng phương pháp phần tử hữu hạn thỏa mãn tiêu chuẩn của các tổ chức đăng kiểm thuộc IACS. Một số gói dịch vụ điển hình như: tính toán sức bền toàn tàu, tính toán sức bền trụ cẩu, tính toán sức bền nắp hầm hàng…

Một số giải pháp tự động hóa Maritechs đang thực hiện như hệ thống quản lý sản xuất cho nhà máy đóng tàu, bộ công cụ TFS hỗ trợ cho phần mềm Shipconstructor trong việc tự động hóa hoàn thiện bản vẽ thiết kế công nghệ, bộ công cụ TFS hỗ trợ công việc thiết kế tàu…