GIẢI PHÁP

MARITECHS hiện đang cung cấp một số giải pháp cho ngành thiết kế và đóng tàu như sau:

Tối ưu tuyến hình tàu bằng phương pháp mô hình tham số có thể giúp giảm công suất của tàu từ 3-10% tùy thuộc vào loại tàu, tốc độ và trạng thái hoạt động. Đây là phương pháp hiện đại nhất đang được sử dụng bởi các tổ chức đăng kiểm, các đơn vị thiết kế tàu cũng như các nhà máy đóng tàu hàng đầu thế giới. Phương pháp này giúp việc tối ưu tuyến hình một cách có hệ thống, đánh giá được ảnh hưởng của các thông số tính toán đến lực cản, công suất của tàu và hạn chế được việc bỏ xót trường hợp tối ưu. Ngoài ra phương pháp này còn giảm thời gian tính toán, làm cho nó thuận lợi hơn trong việc áp dụng vào sản phẩm thực tế với yêu cầu thời gian tương đối ngắn.

Hiện nay, có nhiều thiết bị nâng cao hiệu quả năng lượng của tàu đang được sử dụng rộng rãi, trong số đó có một số thiết bị liên quan đến hiệu ứng thủy động lực học như mũ chân vịt có cánh PBCF, cánh nâng đuôi cho tàu cao tốc… MARITECHS thiết kế các thiết bị này sử dụng phương pháp mô hình tham số kết hợp với tính toán CFD. Từ đó giúp thu được phương án tối ưu trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho các nhà máy đóng tàu và các đơn vị thiết kế tàu bộ công cụ TFS giúp hỗ trợ phần mềm ShipConstructor trong việc mô hình 3D kết cấu cũng như tự động hoàn thiện bản vẽ công nghệ. Với bộ công cụ này, thời gian hoàn thiện bản vẽ công nghệ có thể giảm đến 75%, tốc độ dự án tăng đến 25%.